راهنمای تنظیمات مرورگر برای صدور گواهی

برای ورود به سامانه و صدور گواهی لازم است تنظیمات زیر روی مرورگر اینترنت اکسپلورر انجام شود.

مرورگر اینترنت اکسپلورر را اجرا کنید. روی آیکن چرخ دنده در بالا سمت راست مرورگر کلیک کنید و گزینه Internet Options را انتخاب کنید.

azma-group

مطابق تصویر زیر، به زبانه Security بروید و روی آیکن Trusted Sites و سپس دکمه Sites کلیک کنید.

azma-group

در کادری که باز میشود، آدرس سایت را مطابق تصویر اضافه کنید و سپس روی دکمه Add کلیک کنید.

azma-group

پس از اضافه شدن آدرس روی دکمه Close کلیک کنید تا این کادر بسته شود.

azma-group

حالا روی دکمه Custom level کلیک کنید.

azma-group

در کادری که باز میشود گزینه Don't prompt for client certificate selection when only one certificate exists را پیدا کنید و مطابق تصویر مقدار آن را Disable قرار دهید.

azma-group

سپس گزینه Initialize and script active x controls is not marked safe for scripting را پیدا کنید و مطابق تصویر مقدار آن را Enable قرار دهید و روی دکمه Ok کلیک کنید.

azma-group

اگر پیام زیر نمایش داده شد روی دکمه Yes کلیک کنید.

azma-group

در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود. مرورگر را ببندید و دوباره اجرا کنید.

azma-group

اگر در صدور گواهی با مشکل مواجه هستید از ویژگی InPrivate Browsing مرورگر استفاده کنید. برای فعال کردن این وِیژگی از منوی Tools گزینه Inprivate Browsing را انتخاب کنید یا کلیدهای Ctrl و Shift و P را باهم فشار دهید.

azma-group
azma-group