درخواست نمایندگی توکن و صدور گواهی الکترونیکی

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و معتبر در سطح کشور که دارای شرایط ذیل باشند، نمایندگی فروش توکن و دسترسی صدور گواهی الکترونیکی اعطا می نماید.

  • دارا بودن شرکت یا جواز کسب معتبر
  • داشتن محل فعالیت مناسب در شهر یا استان مربوطه جهت فروش و صدور گواهی الکترونیک
  • ارائه تضامین مورد قبول شرکت
  • داشتن اعتبار و حسن سابقه فعالیت
  • تکمیل فرم درخواست نمایندگی

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 02181571 داخلی 5 تماس حاصل نمایند.

لطفا پیش از ثبت نام، قرارداد نمایندگی را مطالعه کنید. ثبت نام شما به منزله موافقت با شرایط قرارداد است.

قرارداد نمایندگی صدور گواهی دیجیتال قرارداد نمایندگی توکن ST3

درخواست نمایندگی توکن و صدور گواهی الکترونیکی

اطلاعات نماینده